Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Yahya ÖZDOĞAN

Hülya YARDIMCI

Ayşe Özfer ÖZÇELİK

Bu çalışma, yurtta kalan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırma Ankara Emniyet Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kalan, yaşları 17-39 arasında değişen, 243’ü kız, 126’sı erkek toplam 369 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veriler anket formu kullanılarak karşılıklı görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Değişken olarak cinsiyet alınmıştır. İstatistiksel analiz olarak Khi-Kare   testi   kullanılmıştır.   Öğrencilerin   %73.7’sinin   Beden   Kütle İndeksine (BKİ) göre vücut ağırlıkları normaldir. Öğrencilerin %13.6’sı herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını, %24.1’i sigara içtiğini, %33.1’i alkol   kullandığını   beyan   etmişlerdir.   Araştırmaya   katılan   öğrencilerin %52.6’sı günde üç, %41.2’si iki, %6.2’si bir ana öğün tüketmekte olup; ara öğün tüketenlerin oranı %79.1’dir. Her üç ana öğünde de zayıflamak için öğün atlayan kız öğrencilerin oranı, erkek öğrencilerden daha fazladır. Gece geç saatlerde her zaman veya bazen bir şeyler yiyenlerin oranı %50.7’dir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ana ve ara öğün sayılarının yetersiz olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, besin, üniversite öğrencisi, yurt, Ankara 

 

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı