Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

ÇEKİRDEK KAPADOKYA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DİJİTAL PAZARLAMANIN SATIŞ ETKİSİ

Yakup ERDOĞAN

Ebru GÜNEREN

Gelişen teknoloji ile beraber mobil cihazların kullanımının artması ve buna bağlı olarak insanların yaşam şekillerinin değişmesi, ürün veya hizmetin kullanım alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Bu sebeple birçok sektörde geleneksel pazarlama yöntemlerinden, dijital pazarlamaya hızlı bir geçiş gözlenmektedir. Turizm işletmelerinde de bu geçiş yaşanmaktadır. Geleneksel pazarlama, maliyeti nedeniyle dünyadaki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bir zorluk oluştururken, dijital pazarlama, küçük ve orta ölçekli işletmelere, nispeten düşük maliyetleri nedeniyle tüketicilere sundukları ürün hakkında farkındalık yaratmak için birçok platform sağlamaktadır. Bu bağlamda, e-posta, mobil pazarlama, sosyal medya pazarlaması, arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme ve çevrimiçi reklam faaliyetleri gibi dijital pazarlama araçları turizm sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmanın konusunu, Çekirdek Kapadokya Bölgesi’ndeki turizm KOBİ’lerinin, konaklama işletmeleri özelinde, dijital pazarlama araçlarının kullanımlarının satışlar üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. Kullanımların ve etkilerin belirlenmesi amacıyla elde edilen veriler, Çekirdek Kapadokya Bölgesi’nde KOBİ tanımına giren 48 konaklama işletmesindeki işletme sahibi ya da yöneticilere uygulanan anket sonucunda elde edilmiştir. Toplanan veriler, SPSS 21 paket programı ile analizlere tabi tutulmuş olup; dijital pazarlama araçlarının kullanım dereceleri ile satışlar üzerindeki etkileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve dijital pazarlama araçlarının kullanımı sonrası işletmelerin yıllık cirolarında anlamlı bir değişim yaşanmadığı saptanmıştır. Dijital pazarlama araçlarının kullanımının, pazarlama bölümü bulunma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama, Satış Etkisi, Konaklama İşletmeleri, Turizm KOBİ’leri, Çekirdek Kapadokya


Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı