Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

ÖZNEL İYİ OLUŞ - SALDIRGANLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: BATMAN AMBULANS SERVİSİ

Selami İNCE, Murat KARAKOÇ

Yönetimlerin ana unsurlarından olan İnsan Kaynakları örgütte olmazsa olmazlardandır. Verimlilik, etkililik, motivasyon ve performans değerlendirmelerinde öznel iyi oluş ve saldırganlık önemli göstergelerdendir, insan kaynakları yönetiminde başarıyı da beraberinde getirecek olan bu göstergeler ortaya konup üzerinde gerekli değerlendirmelerin yapılması son derece önem arz etmektedir. Bazı işlerde çalışanlar çalışmaları sırasında diğerlerine göre daha fazla stres yaşayabilmektedir, ambulans servisi görevlileri de bunlardandır. Hayattan doyum alma olan öznel iyi oluş ile genellikle bir öfke patlaması sonucu ortaya çıkıp bir başkasına zarar verme amacı taşıyan saldırganlık tutumlarının birbiri ile ters yönden sıkı ilişki içinde olacakları değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın amacı Öznel İyi Oluş Ve Saldırganlık Tutum Düzeyi arasındaki muhtemel olumsuz ilişkiyi Batman İl Ambulans Servisinde incelemek ve bahse konu ilşki ve bağlantıyı bu servis çalışanları özelinde genel olarak da kamuda ortaya koymaktır. Amaca yönelik olarak literatür taraması ile birlikte nicel bilimsel araştırma yöntemi olarak tarama ve veri toplama aracı olarak da anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Batman 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele 2020 yılında uygulanmıştır. Bu bağlamda Araştırma ve yayın etiğine uyulmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Etik İlkeleri ve Etik Kurulundan 9/3/2020 tarih ve 2020/02-III sayılı Kurul kararı alınmıştır. Araştırmada katılımcılar arasında her bir demografik özellik ve bu özelliklerin her bir alt grupları için saldırganlık tutum düzeyi düşük ve öznel iyi oluş ise yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Öznel İyi Oluş, Saldırganlık, Batman İl Ambulans Servisi.

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı