TOPRAK ÖZDEŞLİK TEMELİ OLARAK TOPLUM HAFIZASI

Natalia PROKOPİEVA

Pauline A. ALEKSEYEV

Küreseleşen sosyal değişiklerle eski basmakalıplar dağılıyor, değerler sistemi değişiyor ve sosyal özdeşlik konusu önem kazanıyor. Devam eden göç şartlarında toprakla özdeşleşme konusu daha da güncelleşiyor. Makalede ilişki, hatıra, genel bilgi gibi algıların toplumun hafızasında toprak özdeşlemesinde temel unsurlar olarak yer aldıkları düşünceler ileri sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Özdeşleme, Toprak Özdeşleme, Toplum Hafızası