Amaç ve Kapsam

AMAÇ

Karadeniz Uluslar arası Sosyal Bilimler dergisi, sosyal bilimler disiplinine ait her alt dalda makaleler yayımlayarak akademik alanın gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu arada sosyal bilimler alanında çeşitli ülkelerdeki bilim adamlarını da tanıtmayı hedeflemektedir.

KAPSAM

Karadeniz Uluslar arası Sosyal Bilimler Dergisi’ne Türkçe, İngilizce ve/veya Rusça olarak yazılmış aşağıdaki konularla ilişkili hem kuramsal ve derleme hem de uygulamalı/deneysel çalışmalar gönderilebilir.

 1. Filoloji ve alt dalları ;
 2. Pedagoji ve alt dalları;
 3. Sosyoloji ve alt dalları;
 4. Felsefe ve alt dalları;
 5. Psikoloji ve alt dalları;
 6. Folklor ve alt dalları;
 7. Edebiyat ve alt dalları;
 8. Turizm ve alt dalları;
 9. Sanat tarihi ve alt dalları;
 10. Arkeoloji ve alt dalları;
 11. Tarih ve alt dalları;
 12. Coğrafya ve alt dalları;
 13. İktisat ve alt dalları;
 14. İşletme ve alt dalları;
 15. Muhasebe ve alt dalları;
 16. Uluslar arası ilişkiler, Siyaset bilimi ve Kamu yönetimi ile alt dalları;
 17. Kültüroloji;
 18. Mitoloji ve Dinler Tarihi;
 19. Kütüphanecilik ve arşiv;
 20. Araştırma yöntem ve teknikleri.

Yukarda zikredilen alanlar için makalenizi sistem üzerinden yüklemeniz yeterlidir.