Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

SAMTSKHE-CAVAKHETİ BÖLGESİ'NDE ÇOK KÜLTÜRLÜ EGİTİMİN ZORLUKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gulnara JANOVA

Tina GELASHVİLİ

Maka MURVANİDZE

Günümüz modern dünyasında, çeşitli milletler ile etnik gruplar arasında barış içinde ortak yaşam kültürü ve olumlu ilişkiler konusu ciddi bir sorun olarak kabul edilmiştir. Anılan mesele Gürcistan'ı da kapsamaktadır. Bazı meselelerin ülke ve bölge açısından çözülmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği Gürcistan'ın milli eğitim sisteminde uygulanan reformları çeşitli prejelerle desteklemektedir. Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi Avrupa ve Doğu Ortaklık Sistemi ülkelerinin üniversiteleri ile birlikte çok kültürlü eğitim projelerinde aktif rol almaktadır ve 21. asrın sorunlarını çözme konusunda geleceğin eğitimcilerini gerekli beceri ile değerlere yönelik olarak eğitmek açısından önemli çaba sarf etmektedir. Devlet ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından yapılan aktivite ve alınan tedbirlere (sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi) rağmen, dil, din, kültür ve diğer konulardan kaynaklı sorunlar günümüze kadar gelebilmiştir. Çalışmamızda, kültür açısından çok çeşitlilik gösteren bölgemizde faaliyet yürüten Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi'nde, eğitim gören ve farklı millete, din ile kültüre mensup olan öğretmen adaylarının multikültürel eğitim seviyelerinin, bilinç düzeylerinin, sosyal ve ekonomik marjinalleşme konularının, aile değerlerinin, basmakalıplarının durumu araştırılmıştır. Bununla birlikte, söz konusu kitlenin yeni eğitim stratejilerine olan yaklaşımları ve mevcut sorunlar ile zorluklar üzerine durulmuştur. Araştırma sonuçlarına dayalı konu üzerine bilgiye sahip olan, aktif ve sorumluluk düzeyi yüksek olma idealine sahip eğitimci adaylarını yetiştirmek için gerekli öneriler ortaya konulmuştur. Buna göre, söz konusu eğitimci adaylarının yüksek seviyede bilinçli olarak ve yetkilerine dayanarak gelecek nesilleri yetiştirme konusunda gerekli katkı sağlamaları düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çok kültürlü eğitim, çok kültürlü ortam, çok dilli ortam, kültürel çeşitlilik, din çeşitliliği.

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı