Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

TÜRK FİLOLOJİSİ İLE İLGİLİ RUSYA BİLİMLER AKADEMİSİNDEKİ TEZLERÜZERİNE BİR KATALOG ÇALIŞMASI (GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RUSYA'DA KARADENİZ VE TÜRKOLOJİ İLE İLGİLİ TEZLER BİBLİYOGRAFYASI VE BUNLARIN ÖZETLERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE ÇEVRİLMESİ PROJESİ)

Aygün ATTAR

Elfine SIBGATULLİNA

Erdoğan ALTINKAYNAK

Yalçın SARIKAYA


Bu çalışma “Geçmişten Günümüze Rusya’da Karadeniz ve Türkoloji İle İlgili Tezler Bibliyografyası   ve   Bunların   Özetlerinin   Türkiye   Türkçesine   Çevrilmesi”   projesi kapsamında  hazırlanmıştır.  Çalışma,  Lenin Adıan  Rusya Milli Kütüphanesi ve HİMKİ adlarındaki iki kütüphanede yapılmıştır. Tezler; hazırlayanların soyadlarına göre sıralandırılmıştır. Katalog, tezleri hazırlayanların soyadı, adı, tezin adı, tezin kariyeri, tezin bilim alanı, tezin hazırlatan kurum adı – yeri ve yılı, tezin savunulduğu yer ve yıl, tezin danışmanı, tezin jurileri, tezin dili, tezin sayfa sayısı, ve Rusçası sırasıyla gösterilmiştir. Çalışmanın tamamı bu kadar değildir. Burada 261 kandidatlık ve 61 doktota tezi verilmiştir. Giriş kısmında Moskova, Moskovadaki kütüphanelerde çalışma durumu ile çalışma şekli hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkoloji, Rusya, tez, Moskova, HİMKİ, katalog, Bilimler Akademisi. 

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı