Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

RUS MİRALAYI PUTYATA’NIN, AMERİKALI MİSYONERLERİN ANADOLU’DAKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORU (1895)

Erkan CEVİZLİLER

Amerikalı misyonerler Osmanlı topraklarına geldikten sonra araştırma faaliyetine girişmişler ve yoğunlaşacakları hedefkitle olarak Ermenileri belirlemişlerdir. Misyonerlerin Osmanlı topraklarındaki çalışmalarının önemli bir uzvunu eğitim konusu teşkil etmiştir. Bu doğrultuda, çeşitli seviyelerde çok sayıda okul açmışlardır. Ancak okullarında verdikleri eğitimle, Osmanlı Devleti’nde sosyal ve siyasi manada birçok sıkıntının yaşanmasına sebep olmuşlardır. Diğer faktörlerle birlikte Ermeni ayaklanmalarının fikirsel zeminini hazırlamışlardır. İsyanları ve isyanlara karşı Osmanlı Devleti’nin tutumunu çarpıtarak batı kamuoyuna aktarmışlardır. Ermenileri Amerikan menfaatleri doğrultusunda kullanmışlardır. Rus Miralayı Putyata yazmış olduğu 1895 tarihli raporunda Amerikalı misyonerler, Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetleri ve misyonerlerin Ermenilerle ilgili olan çalışmalarına yönelik önemli bilgiler vermiştir. Ayrıca Amerikan okullarının yapılandırılmasını, her bir kademede okutulan derslerini ve içeriklerini izah etmiş, bu konudaki yorumlarım dile getirmiştir.

Anahtar Sözcükler: Osmanlı Devleti, Miralay Putyata, Amerikalı Misyonerler, Ermeniler, Eğitim.

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı