Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

DEDE KORKUT DESTANLARINDAN BEGİL OĞLU EMREN DESTANI ÜZERİNE SİMGESEL BİR YORUM DENEMESİ

Elif ÖKSÜZ

Bazı edebî metinler görülen anlamının dışında bir de görünmeyen/derin anlama sahiptir. Metinlerde asıl verilmek istenilenler bu derin anlamda gizlidir. Anlatıcı, metindeki örtük anlamı kullandığı çeşitli simgeler aracılığıyla açar. Türk edebiyatında birçok metnin arketipsel kaynağını oluşturan Dede Korkut Kitabı, Oğuzların göçerevli hayat tarzından toplumlaşma sürecine geçişinin simgesel anlatısıdır. Bu incelemede, kitaptaki on iki hikâyeden biri olan Begil Oğlu Emren Destanı’nın başkişisi Emren’in bir birey olarak toplumda yer alma süreci psikanalitik bakış açısıyla tahlil edildi. Bu süreçte rol oynayan av, geyik, at, kılıç, kargı, demir don; ev, yer, dağ ve su simgeleri fenomonolojik yönden değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Simge, Begil Oğlu Emren Destanı, toplumlaşma süreci, geyik, at, dağ, su kültleri

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı