Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİ GÜNLÜK YAŞAMA UYGULAYABİLME DÜZEYLERİ

Erkan KALIPÇI

Haydar ÖZTAŞ

Celalettin ÖZDEMİR

Bu çalışmada, çevre mühendisi adaylarının günlük yaşamla ilgili çevre bilgilerini günlük yaşama uygulayabilme durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, yaşadığı bölgede meydana gelen öncelikli çevre sorunlarını anlama ve farkında olma düzeyleri de araştırılmıştır. Araştırmada veriler, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde okuyan 39 son sınıf çevre mühendisi adayına uygulanan anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan çevre mühendisi adaylarının günlük yaşamda kullanacağı çevre bilgilerini bilmeleri ile bu bilgileri olumlu davranışa dönüştürebilmeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bilgi sahibi oldukları konulardaki bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirerek çevre dostu davranışlara dönüştürdükleri görülmüştür. Konu hakkında bilgisi olmayan çevre mühendisi adaylarının ise çevreye karşı olumlu davranışta bulunamadığı belirlenmiştir. Ayrıca; mühendis adaylarının gerek yaşadığı kent de gerekse de yaşadıkları ülkede meydana gelen çevresel kirliliğin boyutlarından haberdar olduğu ve çevreyle ilgili edinmiş oldukları bilgileri dahilinde çevreye karşı duyarlı bir yaklaşım içerisinde oldukları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi ve bilinci, günlük yaşam, çevre mühendisliği

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı