Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

X. ULUSLARARASI ORYANTALİSTLER KONGRESİ'NDE DÜNYA BİLİM TOPLULUĞU BAĞLAMINDA GÜRCİSTAN KÜLTÜRÜ

Mariam KOBERIDZE

Makalede dünya bilim camiası bağlamında Gürcü (Kartvel) çalışmalarının güncel bir konusu olan Gürcü Kültürü meseleleri ele alınmıştır.  Doğu ülkelerinin diline, tarihine ve kültürüne bilimsel ilginin arttığı 19. yüzyılın ikinci yarısı dünya kültür tarihinde önemli bir dönem olarak kabul edilmiştir.

Bu durum 23-31 Ağustos 1894'te Cenevre Üniversitesi'nde düzenlenen 18 ülke ve 97 üniversitenin temsilcilerinin katıldığı X. Uluslararası Oryantalist Kongresi tarafından kanıtlanmaktadır. Gürcistan’dan bu kongreye Aleksandre Khakhanashvili ve Noe Jordania katılmıştı.

Etnografya oturumunda Aleksandre Khakhanashvili, Fransızca oalarak "Yabancıların Gürcü Medeniyeti Üzerindeki Etkisi" adlı dikkate değer bir bildiri sunmuştur. A. Khakhanashvili bu Kongrede Rusya'nın temsilcisi olmasına rağmen, Gürcü kültürü hakkında dünya bilim camiasını bilgilendirmek için adı geçen bildiriyi sunması başka bir gerçeğin vurgulanması anlamına gelmiştir. Bildiride Gürcistan'ın coğrafi konumu, dili, gelenekleri ve kültürel değerleri, kadim Gürcü medeniyeti anlatılmıştı (Gürcü medeniyetinin Bizans, Mısır, Suriye ile ilişkileri v.s.). Khakhanashvili tarafından tarihsel gerçeklere dayanarak Gürcülerin dünyanın çeşitli ülkeleriyle olan en eski ekonomik, siyasi, kültürel bağları açıklanmış ve Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yer alan Gürcistan'ın Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak görevi yaptığı vurgulanmıştı. Gürcistan'ın Hindistan'a da bir mesajı olduğu da ortaya konulmuştur.

X. Uluslararası Oryantalistler (Oryantalistler) Kongresi, dünya kültür tarihinde önemli bir değer niteliğindeydi. Dünya bilim insanları, eski Gürcü uygarlığı hakkında doğru ve önemli bilgiler edinmiş oldular. Dünya bilim camiasına sadece Gürcü ulusal değerleri olan dil, tarih ve eski yazılar hakkında değil, aynı zamanda geçmişi, dönemin durumu ve ulusal gelenekler üzerine bilgi de verilmiştir. Burada Gürcü dilinin doğasının incelenmesi meselesi da gündeme getirilmiştir. X. Uluslararası Oryantalist (Oryantalist) Kongresi'nde gündeme getirilen konuların analizi ve incelenmesi, günümüz açısından da ayrıca bir önem taşımaktadır.

Makaledeki ana konuların incelenmesi tarihsel-karşılaştırmalı, betimleyici, eşzamanlı ve artzamanlı analiz yöntemleri kullanılarak kronolojik olarak yayınlanan ilgili basın materyallerine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gürcü kültürü, X. Uluslararası Oryantalist Kongresi, Dünya Bilim Topluluğu, Aleksanere Khakhanashvili, Noe Jordania.

 

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı