მონაწილეობის საფასური

270 TL (თურქეთიდან მონაწილეთათვის), 50 აშშ დოლარი (თურქეთის გარედან მონაწილეთათვის), 50 ლარი საქართველოდან მონაწილეთათვის). ამ თანხაში შედის: თბილისის ტური, სიმპოზიუმის ჩანთა, თეზისების კრებული, მონაწილის სერთიფიკატი და საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში DERGİ KARADENİZ გამოქვეყნება (რეცენზენტთა მხრიდან უარყოფითი რეცენზიის შემთხვევაში სტატიები არ დაიბეჭდება)

შენიშვნა: ერთ მონაწილეს (თანაავტორობის მიუხედავად) შეუძლია წარმოადგინოს მაქსიმუმ სამი მოხსენება. 1 მოხსენების საფასურს გარდა შემდეგი ყველა მოხსენების საფასურია 100TL/20 აშშ დოლარი/15 ლარი. რამდენიმე ავტორის შემთხვევაში, პირველი მოხსენებისას პირველი ავტორი იხდის სრულ საფასურ, შემდეგი ავტორი/ავტორები –ნახევარს.

მაგალითად:

ერთი ავტორის შემთხვევაში: 270 TL.

3 ავტორის შემთხვევაში: პირველი ავტორი 270 TL; მეორე ავტორი 135 TL; მესამე ავტორი 135 TL.

ერთი ავტორის შემთხვევაში: პირველ მოხსენებაზე 270 TL; მეორე მოხსენებაზე 100 TL; მესამე მოხსენებაზე 100 TL; სულ 470 TL.

მოხსენება სამი ავტორით: პირველი ავტორი 370 TL; მეორე ავტორი 235 TL; მესამე ავტორი 235 TL.

ავტორებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ ხელოვნების ნამუშევრებს მონაწილის თანხა უდრის 150 TL’dir. (თეზისების კრებული გამოქვეყნდება ელექტრონული სახით. მონაწილის სერთიფიკატები მონაწილეებს  მისამართზე სიმპოზიუმის დასრულების შემდეგ გადაეგზავნებათ. საფოსტო ხარჯებს ანაზღაურებს მონაწილე)

ვიმედოვნებთ, რომ სიმპოზიუმის მსვლელობისას წარმოდგენილი მოხსენებები შეიტანენ მნიშვნელოვან წვლილს საერთშორისო მეცნიერების განვითარების საქმეში.

საბანკო რეკვიზიტები

VAKIFBANK –ვაკუფბანკი

ანგარიშის მფლობელი: ბუნიამინ თეთიქი

İBAN: TR570001500158007306501994

შენიშვნა: დანიშნულებაში მიუთითეთ მოხსენების სათაური და ავტორის სახელი და გვარი

TÜRKİYE İŞ BANKASI – თურქეთი იშ ბანკი

ანგარიშის მფლობელი: ბუნიამინ თეთიქი

İBAN: TR7600064000001952007322207

შენიშვნა: დანიშნულებაში მიუთითეთ მოხსენების სათაური და ავტორის სახელი და გვარი.