Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

CAVAKHETİ BÖLGESİ ÖRNEĞİNDE GÜRCÜ VE ERMENİ DİL İLİŞKİLERİNE GÖRE SİVİL ENTEGRASYON SORUNLARININ ÇEŞİTLİ YÖNLERİ ÜZERİNE

Janna KHACHATURIAN

Gürcistan’da Gürcülerin yanı sıra bu ülkede ihtiyaçları ve kültürel özlemleri ile bir yaşam biçimi oluşturan diğer milletlerde de yaşamaktadır. Ancak çoğu durumda, mezhepsel, etnokültürel ve dilsel farklılıklar nedeniyle belirli marjinalleşme belirtileri de gözlemlenmiştir. Bu nedenle, nüfusun birliğini sağlamak için devletin vatandaşlarının yakınlaşmasını engelleyen tüm faktörlerin üstesinden gelmesi gerekmektedir. Bunlardan en önemli sayılan biri de dil yeterliliği sorunudur. Devlet diline hâkim olmak ise başarı için vazgeçilmez bir koşul olarak kabul edilmiştir. Bildiğiniz gibi bir ülkenin egemenliği büyük ölçüde devletin diline bağlıdır; devlet dilinin korunması ve yaygınlaştırılması devletin istikrarının garantisidir. Ülkedeki dil sorunu ise sivil entegrasyon eksikliğini açıkça göstermektedir. Dil, sivil birliğinin garantisidir; en azından insanlar birbirini anlamalı, başka bir deyişle "Aynı dili" konuşmaları gerekir. Günümüzde devletin temel önceliği, ülke nüfusunu tek bir sosyal alanda buluşturmaktır.  Bu yol ise devletin resmi diline sahip olmaktan geçer.

Ermenistan, Gürcistan'a komşu olan ülkelerden biridir. Bu nedenle, Ermenilerin tarihsel olarak Gürcistan ve Ermenistan arasında kolayca hareket etmeleri de doğaldır. Ermeniler birçok durumda Gürcistan’a yerleştiler ve iş sahibi de oldular. Geçmişte Ermenilerin göçü genellikle askeri veya afet nedeniyle, bazen ticari ve diğer ekonomik çıkarlardan ve bunun gibi nedenlerden dolayı olmuştur.

Sovyetler Birliği dönemi Ruslaştırma politikası ve Sovyet Cumhuriyetlerin bağımsızlığı üzerindeki kısıtlama koşullarında Gürcüce konuşmayan nüfus yasal olarak sadece Gürcü vatandaşlığına sahipti, ama zihinsel olarak nüfusun tanımsız bir sivil kimliği vardı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra sivil entegrasyon süreci daha karmaşık hale geldi. Oluşan durumun birkaç sebebi vardı:

  • Gürcüce konuşmayan nüfusun Gürcü dilini öğrenmek için düşük motivasyonu ve devlet iradesinin zayıflığı;
  • Gürcistan'ın Gürcüce konuşmayan nüfus için Gürcü dilinin "ikinci dil" olarak vasfetmesi ve böylece anılan nüfusun motivasyonunu düşürmesi;
  • Gürcüce konuşmayan nüfus için Gürcü dili ders kitaplarının ve öğretmenlerin düşük nitelikleri;
  • Gürcüce konuşmayan nüfus için Gürcü dilini öğretme metodolojisinin kusurlu oluşu.

Anahtar kelimeler: Cavakheti Bölgesi Ermeni nüfusu, aile dili, devlet dili, sivil entegrasyon, Gürcü-Ermeni dil ilişkileri, izole dil merkezleri.


Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı