ORHAN PAMUK’UN ‘MASUMİYET MÜZESİ’ ADLI ESERİNİN SİNEMA-EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Selami İNCE, Murat KARAKOÇ

Orhan Pamuk Türk Edebiyatında ait olduğu toprakların kimliği, tarihi geçmişi ve gelenekleriyle modern dünyanın ilişkisi üzerine irdelemeler içeren sayısız esere sahip, Nobel ödüllü bir yazardır. Yazarın yapıtları, yurt içi ve yurtdışı dahil olmak üzere birçok eleştirmen ve araştırmacı tarafından mercek altına alınarak incelenmiş ve eserleri çok sayıda dile çevrilerek, yazar uluslararası alanda kendine önemli bir yer bulmuştur. Postmodern Türk edebiyatının önemli yazarlarından Orhan Pamuk, eserlerinde karakterleri kurgularken, sosyal yaşamın alelade bir parçası olarak sinema deneyimlerine sık sık yer vermiştir. Hem yazarla yapılan röportajlarda görüldüğü üzere, Pamuk'un sinemayı varoluşsal bir kaçınılmazlık olarak adlandırması hem de bütün eserlerindeki derinlemesine sinema işleyişleri göstermektedir ki Orhan Pamuk sinema olgusunu hayatının ve sanatının ayrılmaz bir parçası olarak benimsemiştir.  Özellikle yazarın Masumiyet Müzesi adlı eseri, romanın geçtiği dönemin sinema kültürünü birçok yönüyle yansıtmaktadır. İstanbul’un tarihi semtlerinden Çukurcuma’da aynı ad ile kurulmuş bir müzede bulunan eserin, yazar tarafından belirtildiği üzere yazılma süresi on beş yıl gibi uzun bir süre almıştır. Birçok eserinde de görüldüğü gibi bu eserde de Orhan Pamuk romanını kurgularken mekân olarak İstanbul semtlerini seçmiş ve İstanbul kültürünü en yalın haliyle okuyucunun önüne sermiştir. Bu eserde özellikle çalışmanın konusu olan sinema kültürü olay örgüsüne birçok yönüyle dahil edilmiştir. Bu çalışmada, Masumiyet Müzesi romanında sinema kültürünün nasıl işlendiği çözümlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Edebiyat, Orhan Pamuk, Görsel Sanat, Türk Edebiyatı