AKAKİ TSERETELİ’NİN “GAMZRDELİ (ÖĞRETMEN) ADLI ŞİİRİNDE BİR KARAKTERİN PSİKOLOJİK TANIMLAMASI ÜZERİNE

Giorgi KHORBALADZE

Akaki Tsereteli’nin “Gamzrdeli (Öğretmen)” adlı şiiri yazıldığından beri okurun dikkatini çekmiş ve yoğun tartışma konusu olmuştur. Nerdeyse bütün ünlü edebiyat araştırmacıları şiir üzerine kendi değerlendirme ve tahlillerini yapmışlardır. Şiir yüz yıl önce yazılmıştır. Ancak içerik, düşünce, derinlik ve tema açısından günümüze kadar şöhretini ve estetik değerini korumuştur.

Bu çalışmada başkarakter olan Batu’nun psikolojik tanımlaması yapılmıştır. Psikanalitik metot kullanılarak araştırmanın ilk aşamalarında Batu’nun davranışlarının anlık patlamalar olamayacağını düşünüyoruz. Büyük ihtimalle bu davranışlar daha önce iç ruh halinde bilinen bazı şartlardan oluşmuş ve ortaya konulmuştur. Çalışmamızın asıl amacı da içgüdü ile bağlı davranışları araştırmaktır.

Psikanalitik metodunu kullanarak başkarakterin iç dünyasında var olan ve aşağıda yer alan birçok özellik, örneğin:

  • Karakterin bilinçsiz davranışlarında ideal bir kahramanın iç dünyası;
  • Karakterin kaderi ile belirleyici eğilimler arasında önemli bağların mevcudiyeti;
  • Başkahramanın davranışlarında dönemin sosyal ve sınıf ayrımına karşı var olan gizli protestosu;
  • Birisi ile dolaylı rekabette bulunduğunda kişisel çatışmaların kökeni;
  • Düşmanla doğrudan rekabet hissine neden olan duygusal gurur deneyimi;
  • Sanatın erişilemez ve bilinçsiz dünyaile bağlantısı gibi durumlar tespit edilmiştir

Anahtar kelimeler: AkakiTsereteli, analitik psikoloji, psikolojik tanımlama, ahlaki “benlik”, bilinçsiz “benlik”, kişisel çatışma