DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ GEÇ DEMİR ÇAĞI KÜLTÜRÜNE AİT BULGULAR VE KARADİKMEN KALESİ

Salih KAYMAKÇI

2015 yılında başladığımız ve bugüne kadar sürdürdüğümüz Doğu Karadeniz Bölgesi yüzey araştırmalarımızda Giresun İli ve ilçelerinde Geç Demir Çağı çanak-çömleği görülen az sayıda yerleşme yeri tespit ettik. Giresun ilinin dağlık kesimindeki Çamoluk ilçesinde 2017 yılı araştırmalarımızda tespit ettiğimiz Karadikmen Kale Yerleşimi (Giresun ili dağlık kesim) üzerinde gördüğümüz bir grup çanak çömlek bej renk zeminli yüzey üzerine kırmızı-kahverengi boya bezemeli, teknik ve form bakımından, tanıdığımız Geç Demir Çağı keramik özelliklerini taşımaktaydı. Geç Demir Çağı’na tarihlediğimiz Anadolu Demir Çağ Keramiği özelliği taşıyan açkılı astar üzerine yapılan bitkisel, band ve geometrik bezemelerden oluşan bu keramik grubunun bölgenin Demir Çağ sınırlarını yeniden belirlemeye yönelik çalışmalar açısından önemli olacağı düşüncesindeyiz.

Bölgede Tunç Çağları’nın ne zaman bi ttiği, Demir Çağı’nın ne zaman ve hangi şartlarda başladığı belirgin değildir. Fakat yerleşim üzerinde tespit ettiğimiz keramikler Erken Tunç Çağı’ndan Geç Demir Çağı’na kadar kesintisiz bir süreç yaşandığını kanıtlamaktadır.

Çamoluk ilçesinde Geç Demir Çağı’nda yüksek sarp kayalıklar üzerine kurulmuş, savunmaya sahip yerleşmeler ve kaleler önem arz etmektedir. Çalışma sahamızın Demir Çağı kültürlerini bölgenin yakınında daha önce Çoruh ve Kelkit Havzası’nda yapılan çalışmalar ile karşılaştırdık. Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin güney hinterlandını oluşturan Kelkit Havzası’nın doğu bölümünde Demir Çağı’na ait yerleşmelerin olduğu, fakat bölge ile ilgili yazılı belgelerin hala yetersiz kaldığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz Bölgesi, Giresun, Çamoluk, Geç Demir Çağ, Karadikmen Kalesi, Çanak-Çömlek.