NİĞDE İLİ ÖRNEĞİNDE ÇOCUK SUÇLULUĞU

Bülent KARA

Bu araştırmada Niğde ilindeki çocuk suçluluğunun toplumsal nedenlerinin neler olduğu sosyolojik bir boyutla ele alınmıştır. Niğde ilindeki çocuk suçluluğuna yönelik bilimsel açıdan analizi üç ayrı bölümde -biyolojik, psikolojik ve sosyolojik- ele alınarak incelenmiştir. Araştırma Niğde‘nin bulunduğu coğrafi konumu, toplumsal yapısı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Genellikle suça karımış veya sürüklenmiş çocuklarda erkek çocuklarının daha fazla suç işlemiş olduğu ve özellikle 11-18 yaş arasında bu oranların daha fazla olduğu görülmektedir. Suça karışmış veya sürüklenmiş çocuklarda Niğde emniyet müdürlüğü çocuk şube verilerine bakarak mağdur çocuk sayısı diğer cins ve yaş değişkenlere göre daha fazladır. Niğde ili kendi içinde muhafazakâr bir toplum yapısına sahiptir. Coğrafi koşulları ekonomik gelişimi ile çok fazlasıyla memur alan bir kenttir. Bu da kente göç olaylarının çok olduğunu, üniversite çoğunluğunun olma nedeniyle toplumsal yapı değişime uğramıştır. Kentin sürekli göç alması, buna karşılık göç edenlere yeterli sosyal, ekonomik altyapı sunamamasından kaynaklanan sorunlar çocukları suça yöneltebilmektedir. Çocuk suçluluğu sadece hukuki bir sorun değil; psikolojik, sosyolojik, sosyo-ekonomik nedenlerle ilişkili bir toplumsal olgudur. Çocuk doğuştan suçlu olarak gelmez onun çevresi, ailesi, bulunduğu ortam gibi etkenler çocuğun suç işlemesine sebep olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Suç, Kentleşme, Eğitim, Göç, Çocuk şube