ADIYAMAN MÜZESİ'NDEN NEOLİTİK DÖNEME AİT BİR KADIN HEYKELCİĞİ

Fehmi ERARSLAN

Bahattin ÇELİK

Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem ve Çanak Çömlekli Neolitik Dönem'de sık sık karşımıza çıkan kadın heykelcikleri genelde taştan veya pişmiş topraktan yapılırlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Neolitik topluluklar, kadın heykelciklerini dönemin başından itibaren kalıplaşmış bir stilde tasvir ederler. Erken dönemden itibaren karşımıza çıkan bu tarz tasvir şeklinin en belirgin özelliği, kadın heykelciklerinin elleri ön tarafta birleştirilmiş şekilde ve oturarak tasvir edilmeleridir. Adıyaman Müzesi'nde bulunan kadın heykelciği de tasvir şekli itibarı ile benzer özellikler taşımaktadır. Bu çalışmada, Neolitik Dönem'de kadın heykelciklerinin genel özellikleri ile tasvir edilme şekli üzerinde durulacak ve Adıyaman Müzesi'nde bulunan kadın heykelciği hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kadın Heykelcikleri, Göbekli Tepe, Mezraa Teleilat, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem, Çanak Çömlekli Neolitik Dönem, Adıyaman Müzesi