JOHN FOWLES'UN ABANOZ KULE İLE İHSAN OKTAY ANAR'IN EFRASİYAB'IN HİKÂYELERİ ESERLERİNDE POSTMODERN İRONİ VE PARODİ KARŞILAŞTIRILMASI

Vedi AŞKAROĞLU

John Fowles'un Abanoz Kule anlatısı içerdiği gizem, doğanın kullanılması, doğa içerisinde kendisini keşfeden insan, sanat, cinsellik ve yaratıcılık gibi kavramları sorgulamasıyla Efrasiyab'ın Hikâyeleri romanıyla çok benzer izlekleri işleyerek, çok farklı bakış açılarının yansımasını sağlar. Her iki eser de bir tür oyun içerisinde, anlatıdaki olayların muğlaklaştırılmasını ve okurun bir sis perdesi arkasından olayları görmesini sağlar. Her iki eserde de bir gerçeklik sunumu vardır ancak bu gerçeklik belirli, sabit bir gerçeklik olmaktan çok, sürekli evrimleşen, değişen, durumlara ve tavırlara göre yeniden yorumlanması gereken, kaygan bir gerçekliktir. Anlatı türlerine dayandırılan gerçekçilik masal, destan ve mitolojideki gibi düşsel, simgesel ve metafizik önermelere sahiptir. Tek tip bir yorumu imkansız kılarak çok yönlü, çok boyutlu ve çok katmanlı bir yorumlama dizgesine sahip olur.

Anahtar Kelimeler: Abanoz Kule, John Fowles, Efrasiyab'ın Hikâyeleri, İhsan Oktay Anar, Postmodern Anlatı, Karşılaştırma