HALK OYUNLARI ÜZERİNE HALKBİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA: MERSİN İLİ SİLİFKE İLÇESİ ÖRNEĞİ

 Aslı BALİ

Halk oyunları ait olduğu toplumun kültürel göstergesi, kimliğini ifade ediş tarzıdır. Aynı zamanda yapısı, içeriği ve işlevleriyle toplumun aynası olma özelliği taşıyan halk bilgisi yaratmalarıdır. Bu bağlamda Silifke halk oyunları da yörenin kültürünü yansıtan halkbilim unsurlarından biridir. Bugüne kadar Silifke halk oyunlarıyla ilgili müstakil bir halkbilimi çalışması yapılmamış olması bu konunun seçilme nedenidir. Çalışmada öncelikle oyun ve halk oyunu kavramlarıyla ilgili bilgiler verilmiş, gelenekteki yeri ve önemi çeşitli halkbilim araştırmacılarının da görüşleriyle birlikte açıklanmıştır. Daha sonra araştırma alanımız olan Mersin ili Silifke ilçesinden derlenen halk oyunlarının icra ortamları, icra ediliş biçimleri, kadın ve erkek oyuncuların giyim kuşamı ile oyun sırasında kullanılan aletler vb. hakkında bilgiler verilmiştir. Bunun yanı sıra düğün, bayram, asker uğurlama, sünnet töreni, festival gibi ortamlarda derlediğimiz dokuz halk oyununun ortaya çıkış hikayesine de kısaca değinilmiştir. Bu çalışmada Silifke yöresine ait halk oyunlarının tespit edilerek kayıt altına alınması, böylelikle oyunların gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar sözcükler: Halkbilimi, oyun, halk oyunu, Mersin halk kültürü, Silifke halk oyunu