KÜLTÜREL BAĞLAMDA RUS VE TÜRK KÜLTÜRÜNDE DİNİ BAYRAMLAR

Muhammed TAŞKESENLİGİL

Kültür, bir milletin ortak yaşam tarzıdır. Kültürün en önemli unsurları, gelenek, görenek ve inançlardır. Her milletin sahip olduğu gelenek, görenek ve inançların sosyal yaşama yansıyan yüzü ise bayramlardır. Dini bayramlar yılın belli bir gününde ve belli bir takvime bağlı olarak kutlanır. Bu özelliklerinden hareketle, kaynağını topluluk hayatından alan dini bayramlar, kolektif bir olgudur. Bu makalede ilk olarak dini bayramların Rus ve Türk kültüründeki önemine değineceğiz. Daha sonra her iki ülkede yılın belirli dönemlerinde kutlanan bu dini bayramları karşılaştırmalı olarak anlatacağız. Türk kültüründe en önemli dini bayramlar olan Ramazan ve Kurban bayramını ve kandil gecelerinin önemine değinip Rusya’daki Noel, Paskalya, Maslenitsa gibi önemli dini bayramlardan bahsedeceğiz.

Anahtar Sözcükler: Rus ve Türk Kültürü, Dini bayramlar, Hıristiyanlık, İslam İnancı