F. M. DOSTOYEVSKİ’NİN ‘‘ÖLÜ EVİNDEN ANILAR’’, A. P. ÇEHOV’UN ‘‘SAHALİN ADASI’’ VE V. ŞUKŞİN’İN ‘‘KIZIL KARTOPU’’ ESERLERİNDE TUTUKLU PSİKOLOJİSİ

Nuray ŞAHİNKAYA

Bu çalışmada, Dostoyevski döneminden itibaren tutuklu psikolojisi, tutukluların karışlaştıkları zorluklar ve bunların ruh dünyalarına nasıl yansıdığı, F. M. Dosoyevski’nin ‘‘Ölü Evinden Anılar’’, A. P. Çehov’un ‘‘Sahalin Adası’’ ve V. Şukşin’in ‘‘Kızıl Kartopu’’ eserleri üzerinden incelenerek anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sahalin Adası, Ölü Evinden Anılar, Kızıl Kartopu, tutuklu psikolojisi, F. M. Dosoyevski, A. P. Çehov, V. Şukşin