REKLAMLARIN İLETİŞİM GÜCÜNÜ ARTIRMA ARAÇLARI

Olga V. TISKOVA

Makalede reklamın etkilemesinde kullanılan kriterler incelenmiş ve dil araçları kullanılarak reklamların etkisini artırmak için başvurulan yollar ve tarzlar analize edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ilişki, reklam, reklam haberleri, kopirayting, kreativlık, reklam etkisi, belagat figürler.