1897 YILINDA YAPILAN İLK RESMİ NÜFUS SAYIMINA GÖRE YAKUT BÖLGESİNİNİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

Tamara KURCHATOVA

1897 yılında bütün Rusya İmparatorluğu’nda Yakutistandahil olmak üzere nüfus sayımı gerçekleştirildi. İlk defa ülkede yaşayan halklar hakkında yegane bilgiler elde edildi. Sayım verilerinde bölgenin sosyal-ekonomik gelişmeleri hakkında haberler meydana konuldu. Yakutistan’ın yerel nüfusu, gelenekleri, yaşam tarzları ve bölgede yer alan değişiklikler hakkında etraflıca bilgiler elde edinildi.

Anahtar Kelimeler: Yakutistan nüfus sayımı, Yakutlar, Tunguslar, Yukagirler, Lamutlar, ren yetiştirme, avcılık, balıkçılık, hayvancılık, Rus köylüleri, tarımcılık