MARY STEWART’IN ARTHUR KONULU ROMANLARINDA YER ADLARI

Andrey ANISIMOV

Makalede İngiliz yazarı olan Mary Stewart’ın artur romanlarında kullanılan toponimler tetkik edilmiştir. Yazar söz konusu romanlarda diğer çağdaş coğrafı adları ile birlikte öz Kelt’çe olan ve Latince’ye dönüştürülen Kelt’çe toponimlerin kullanıldığını ispat etmektedir. Toponimler tarihsel, coğrafyasal ve dilsel açısından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mary Stewart, Arthur Romanları, Arthur Efsanesi, Yer Adları, Coğrafi Adları.