TÜRKÇE - ARAPÇA ARASINDAKİ SÖZCÜK İLİŞKİLERİ

Ali AKAR

Yaklaşık bin dört yüz yıllık bir tarihî geçmişi olan Türk-Arap ilişkilerinin önemli bir boyutu da dil alanıdır. Arapça, X. yüzyıldan itibaren Türkçeye başta dinsel alan olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda sözcük vermiştir. Buna karşılık, Türkçeden de Arap lehçe ve ağızlarına çeşitli kavram alanlarına ait pek çok sözcük geçmiştir. Bu makalede dil ilişkileri bağlamında Türkçe ve Arapça arasındaki karşılıklı leksik ödünçlemeler değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dil ilişkileri, Türkçe, Arapça