EĞİTİM DURUMU VE BEYİN GÖÇÜ BAKIMINDAN AMERİKA’DAKİ TÜRKLER

Hasan YAVUZER

Amerika Birleşik devletleri süper bir güç olarak dünyanın pek çok yerinden göçmen kabul etmektedir. Bu ülkeye Türkiye’den de önemli oranda bir göç hareketi olmaktadır. ABD ülkesine kabul ettiği göçmenlerin eğitimli ve vasıflı olması konusuna titizlik göstermekte, özellikle başarılı öğrenciler ve ülkelerinde alanlarında öne çıkmış kişilere hazırladığı cazip imkânlar ile onları ülkesine çekmektedir. ABD’ye Türkiye’den gidenlerin eğitim seviyesinin yüksek olduğu konusunda da genel bir kanı bulunmakta, ülke genelinde bu durum beyin göçü olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada Amerika’da yaşayan Türklerin eğitim durumu ve beyin göçü konusu irdelenmiştir. Veriler Amerika’daki Türklerin eğitim seviyesinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Amerika, Amerika’daki Türkler, Washington DC. Maryland, Virginia, eğitim, göç, beyin göçü.