MİLLİ OLANDAN EVRENSELE: CENGİZ AYTMATOV'UN “DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE EBEDİ NİŞANLI” ADLI ROMANINA AKSEDEN FOLKLORİK UNSURLAR

Yılmaz IRMAK

Milli olandan evrensele ulaşmada, Cengiz Aytmatov'un Türk Dünyası yazarları içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Onun eserlerinde halk kültürünün pek çok unsurunu bulmak mümkündür. Aytmatov'un eserlerinde ön plana çıkan folklorik malzemenin temelinde Kırgız Geleneği ve Manas Destanı vardır. Geleceği geçmişle inşa eden sanatçı; hem folklorik unsurları hem de tüm insanlığı ilgilendiren konuları ustalıkla işleyerek eserini evrensel boyuta taşır.