TATAR RİVAYETLERİNDE KAZAN ŞEHRİ

Ramile YARULLİNA

Tarihi rivayetler, kökleri ile insanlık tarihinin en eski çağlarına uzanmakla ve konu bakımından çok zengindirler. Onlar, halkın geçtiği uzun ve karmaşık yolun en Önemli dönemlerini aydınlatmaktadırlar. Tarihi rivayetlerin arasında Kazan şehrinin kaderi ile ilgili rivayetler çoğunluğu sağlamaktadır. 2005 yılında Kazan şehrinin 1000 yıllığını kutlamalar da bu tür rivayetlere ilgiyi arttırmış vaziyettedir.
Kazan Hanlığı dönemine ait rivayetler konu olarak, şehrin niçin Kazan olarak adlandırılması, Eski Kazan şehrinin kuruluşu, Yeni Kazan’a temel atılması, Kazan şehrinin Ruslar tarafından işgal edilmesi, Kazan hanları tarihi, Sûyümbike. Şerifkul gibi tarihi şahısları anlatan rivayetler olarak bilinirler