SULTÂN ALPARSLAN’IN ERMENİ-GÜRCÜ SİYASETİ

Ergin AYAN

Tuğrul Bey’in kardeşinin oğlu olan Sultân Alparslan (1063-1072) 1064 yılında Ermenistan’a geldi ve burada sekiz kale fethetti. O, Ahılkelek ve Şamsvılde ile birlikte bütün Kartli bölgesini ele geçirdi. Sonra Ermenistan’ın merkezi olan Ani’ye giderek orayı fethetti. Ayrıca, hem de Kral Kurike’nin kızı ve Gürcü Kralı Bagrat’ın kız kardeşinin kızı ile evlendi. Bu zamanda Ermeni Kralı Gagik Kars’da bulunuyordu. Muazzam bir orduya sahip olan Sultân, Gagik’i görmeğe Kars’a gitti. Onunla barış yaptı ve ona kraliyet elbiseleri giydirdi. Kral, sultâna ve ordusuna büyük bir tören düzenledi. Gagik böyle yaparak barışı sağlamış, fakat bir süre sonra Kars’ı Bizans’a terk ederek, karşılığında Kayseri bölgesini almıştır. Bu olay Ermenilerin bölgedeki hâkimiyetlerinin sonu olmuştur. Bundan üç yıl sonra Alparslan tekrar Gürcistan’a girmiş, Tiflis’i zapt ederek Gence Emîri Fadlûn’a vermiştir. Alparslan ile Gagik aynı yılda öldüler (1072).