TATAR MANİLERİNDE GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ VE SÜS EŞYALARI

Çulpan ZARİPOVA ÇETİN

Kazan Tatarlarının manilerine yansıyan halkın giyim kuşam ve süslenme kültürü, halkın duygularına doğal bir şekilde örülerek manilere özel bir renk katmaktadır. Bir kızın güzelliğini, onun yüzü, endamı ve huyu ile beraber giydiği giysileri ve taktığı takıları da ifade etmekteydi. Fakat Kazan Tatarları, Rus ve Avrupa medeniyetleri etkisi altında öz millî kıyafetinden, başka Türk boylarından farklı olarak XX yy. 30’lı yıllarından itibaren vazgeçmişlerdir. Bu açıdan Kazan Tatarlarının günümüze ulaşan manileri sadece halkın yaşadığı duygularını değil onun giyim kuşam ve süslenme kültürünü öğrenmek için de pahası biçilmez bir kaynak olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kazan Tatarları, maniler, giyim kuşam, süs eşyaları