“HALK BİLGİSİ HABERLERİ” VE “İNAN” DERGİLERİ BAĞLAMINDA 1929-1949 YILLARI ARASI HALK BİLİMİ VE HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA TRABZON’UN YERİ

Mehmet AÇA

1929-1949 yılları arasında yapılan halk edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarında Trabzon’un yerini tespit etmeye çalışan bu yazıda, tespit ve değerlendirmeler, “Türk Halk Bilgisi Derneği” ve “İstanbul-Eminönü Halkevi” tarafından yayımlanan “Halk Bilgisi Haberleri” ile Trabzon Halkevi’nin yayımladığı “İnan” dergileri bağlamında yapılmıştır. “Halk Bilgisi Haberleri”, Trabzon başta olmak üzere bütün Türkiye’den derlenen materyalleri yayımlayan bir dergi olması nedeniyle tercih edilirken,  “İnan” dergisi de Trabzon’da yayımlanmış yerel bir dergi olması ve Trabzon yöresinden derlenen halk edebiyatı ve halk bilimi ürünlerine de yer vermiş olması nedenleriyle tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halk Edebiyatı, Halk Bilimi, “Halk Bilgisi Haberleri”, “İnan”, Türk Halk Bilgisi Derneği, Trabzon Halkevi