Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

A. V. SUHOVO-KOBILİN'İN "KREÇİNSKİY'İN DÜĞÜNÜ" ADLI KOMEDİSİNDE XIX. YÜZYIL RUS SOYLUSUNUN AHLAKİ YOZLAŞMASI

Sevgi ILICA

XIX. yüzyıl Rus edebiyatında birçok kişi ve grubun farklı görüşleri yer alır. Aristokrasinin siyasi rolüne olan ilgi azalmış olsa da, soylu sınıfın tarihi ve önemi hala ilgi odağıdır. Bir grup aydın, soylu sınıfının geçmişini ve tarihsel önemini ön plana koyar. Bu durum, soylu sınıfın kültürü ve gelenekleri hakkında daha fazla tartışma ve araştırma yapılmasını sağlar. Rus oyun yazarı Aleksandr Vasilyeviç Suhovo-Kobılin (1817-1903), soylu kültür ve gelenekleri lüks yaşamları ve geri kalmışlıkları için eleştiren dönemin diğer birçok yazarından farklıdır. Suhovo-Kobılin, bu kültürde yer alan kusurların yanı sıra korunması ve geliştirilmesi gereken değerleri de görür. Yüksek sosyetenin, kültür ve eğitimin gelişiminde önemli bir rol oynaması gerektiğine ve soylu kültür ve geleneklerinin bu sürece önemli bir katkı yapabileceğine inanır. Bu dönemde, Rusya'da kültürel değişimler yaşanmaktadır. Bunlar arasında kentsel kültürün, eğitimin ve bilimin geliştirilmesi, kamuoyu ve değerlerdeki değişiklikler de yer alır. Sukhovo-Kobılin'in "Kreçinskiy'in Düğünü" adlı komedisinde, ahlaki çöküş yansıtılır ve yazarın bu konuya yönelik görüşleri ve fikirleri dile getirilir. Araştırmanın amacı, Rus oyun yazarı Suhovo-Kobılin'in "Kreçinskiy'in Düğünü" adlı komedisini analiz etmek ve yazarın o dönemki soylular hakkındaki görüşlerini ve fikirlerini ortaya çıkarmaktır. Bu hedefe ulaşmak için edebî metnin analizinde kullanılan tarihsel-edebî yöntemden yararlanılır. Böylelikle, eserin dönemi ve toplumu nasıl yansıttığının anlaşılmasına olanak tanır.

Anahtar Kelimeler: A. V. Suhovo-Kobılin, XIX. yüzyıl Rus edebiyatı, Rus tiyatrosu, Rus soylusu, ahlak.

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı