İLETİŞİM

E-Posta: sempozyumtiflis@gmail.com

Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU - GSM : +90 536 268 49 78

Araştırma Görevlisi Bünyamin TETİK - GSM : +90 554 731 32 47