• Sempozyumun resmi dilleri Türkçe, İngilizce, Rusça ve Gürcüce’dir. Dileyen katılımcılar bildirilerini Türkçe, İngilizce, Rusça veya Gürcüce olarak hazırlayabilir ve sunabilirler.
 • Sempozyuma tam metin ya da özet bildiri olarak katılım sağlanabilir. Tam metin bildiri ile katılacak olanlar bildirilerini özeti de (Sunum dili ve İngilizce) içeren tam metin olarak göndermelidirler. Özet bildiri isle katılımcılar için sadece sunum dili ve İngilizce olarak özet metni gönderilmelidir.
 • Her bir özet, 200 - 250 sözcükten oluşmalıdır.
 • Bildiride Türkçe ve İngilizce olarak en az 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir. Anahtar sözcükler her bir özetin altına yazılmalıdır.
 • Sayfalar numaralandırılmamalıdır.
 • Bildiriler, yalnızca sempozyumtiflis@gmail.com e-posta adresi kullanılarak gönderilmelidir. 
 • Bildiriler; özetler (Sunum dili ve İngilizce), referanslar ve ekler hariç maksimum 10 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
 • Bildiriler; tek satır aralığında, Times New Roman, 11 punto (Tablo ve şekillerde 10 punto olabilir) ve sayfa kenarları; sol tarafta 2,5 cm, sağ tarafta 2 cm, üstte 3 cm ve altta 3 cm formatında hazırlanmalıdır.
 • Bildiri metni iki yana yaslı olmalı, paragraflar arasında boşluk verilmemeli, paragraf başlarındaki girinti 1,25 cm olmalıdır.
 • Referansların yazılmasında APA formatı kullanılmalıdır. (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06/).
 • Metin içerisinde atıf yaparken “Soyad, Yıl:sayfa no” formatı kullanılmalıdır (Örneğin; Yılmaz, 2009:18; Olalı ve Timur, 1989:33). Üçten fazla yazarlar için (Yılmaz ve diğerleri, 2009:45) şeklinde yazılmalıdır.


Bildiri metinlerinde ve posterlerde genel olarak bulunması gereken temel başlıklar şunlardır;

 • Giriş
 • Kavramsal değerlendirme / literatür bilgisi
 • Yöntem (uygulamalı çalışmalarda)
 • Sonuç ve öneriler
 • Referanslar