DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK - Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Rektör Yrd. Giorgi TSKHVEDİANİ (SEU Georgian National University – GÜRCİSTAN)

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA (Kocaeli Üniversitesi - TÜRKİYE)

Prof. Dr. Hayrettin İVGİN (Fahri – TÜRKİYE)

Prof. Dr. Muhtar Kazımoğlu İMANOV (Folklor Enstitüsü Müdürü - AZERBAYCAN)

Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ (Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi - KOSOVA)

Prof. Dr. Valeri MOSİASHVİLİ (SEU Georgian National University – GÜRCİSTAN)

Prof. Dr. Kadir GÜLKAYRAN (İRAN)

Prof. Dr. Natalie KONONENKO (Alberta Üniversitesi - KANADA)

Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ (Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi - GÜRCİSTAN)

Prof. Dr. Erden KAZIBEK (Bilimler Akademisi - KAZAKİSTAN)

Prof. Dr. Elena ARABADJI (Melitopol Devlet Universitesi - UKRAYNA)

Prof. Dr. Remzi DEVLETOV (KIRIM)

Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT (Akdeniz Üniversitesi - TÜRKİYE)

Doç. Dr. Aygülüm AYTBAYEVA (Elfarabi Üniversitesi - KAZAKİSTAN)

Doç. Dr. Asılbek Temirbekoviç TOHMETOV (Kazak Dili ve Yabancı Diller Bölümü, JENPI - KAZAKİSTAN)

Doç. Dr. Ergali Esbosun (Al- Farabi Üniversitesi - KAZAKİSTAN)

Doç. Dr. Bakıytgul KULJANOVA (Alfarabi Üniversitesi – KAZAKİSTAN) 

Doç. Dr. Alla PAPCOVA (Komrat Devlet Üniversitesi – MOLDOVA)

Doç. Dr. Nadya TIDIKOVA ( Altayistik Enstitüsü – RUSYA FEDERASYONU) 

Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU (Ardahan Üniversitesi – TÜRKİYE)

Dr. Öğr. Üyesi  Rahman ÇAKIR (Giresun Üniversitesi - TÜRKİYE)

Adem SOLAK. (HEGEM Vakfı - TÜRKİYE)