გააგზავნე მოხსენება

გთხოვთ, გადმოაგზავნოთ თქვენი მოხსენება და პოსტერი მოხსენების ფორმატში მითითებული წესების შესაბამისად მისამართზე sempozyumtiflis@gmail.com 

შესაძლებელია მოხსენების ან პოსტერის მიღების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება ქვემოთ მითითებულ პირებთან.