რეფერირებადი ჟურნალის შავი ზღვა – DERGI KRADENIZ –ის საერთაშორისო სიმპოზიუმი სოციალურ მეცნიერებებში. სიმპოზიუმის  მუშაობის გრაფიკი:

თეზისების გადმოგზავნის თარიღები: 16.11.2018 –18.01.2019.

პასუხი რეცენზიებზე კონფერენციაში მონაწილეობაზე თანხმობის შესახებ 18. 01. 2019.

რეგისტრაცია და თანხის შეტანის ბოლო ვადა 19. 01. 2019.

სიმპოზიუმის პროგრამის გამოცხადების თარიღი: 20. 01. 2019.

სიმპოზიუმის დაწყების თარიღი: 24.01. 2019.

სიმპოზიუმის დასრულების თარიღი: 26. 01. 2019.