სამდივნო:

მასწავლებელი ესერ ქარადენიზი

გელა გუნიავა (დოქტორანტი – სტამბოლის უნივერსიტეტი)

მაძიებელი ფერჰათ უზუნქაია

მაძიებელი ბუნიამინ თეთიქი

მაძიებელი ზ. ჰანდე აქათა

მაძიებელი მერვე ქოლიქფინარი

აქიფ ხანსულთანლი

მერვე ექიმ