Özetlerin gönderimini takiben en geç 2 gün içerisinde sonuç ve kabul edilmesi durumunda sempozyum kabul mektubu tarafınıza gönderilecektir.

I. ULUSLARARASI DERGİ KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU’nun Değerli Katılımcıları;

Sizleri 24 - 26 Ocak 2019 tarihleri arasında GÜRCİSTAN’ın Başkenti TİFLİS’te düzenleyeceğimiz I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na tam metin ya da özet bildiri ile katılmaya davet ediyoruz.
Karadeniz Dergi olarak, her sene 2 defa yapmayı planladığımız Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunun ilki ile ilginize açıldık. Gürcistan ile başlayacağımız yolculuğa paydaş ülke üniversiteleri ile devam edeceğiz.

I. Uluslararası DERGİ KARADENİZ Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda; sosyal bilimlerin tüm alanlarında nitelikli akademik çalışmalara yer verilecektir. Temel amacımız disiplinler arası bir akademik çalışmayı düzenleyerek, uluslararası düzeyde akademisyenlerin yaptıkları çalışmaları paylaşmalarını sağlamak, farklı yaklaşımların değişimine katkı sunmak, bilgi, bulgu, değerlendirme, yenilikler ve bakış açılarının bilinirliğini artırmak ve akademik camianın kaynaşmasına ortam hazırlamaktır.
Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri hakem değerlendirme sürecini geçtikten sonra DERGİ KARADENİZ’in özel sayısında 2019 yılı içinde ücretsiz yayınlanacaktır.

Bildiğiniz üzere, Uluslararası Hakemli bir dergi olan DERGİ KARADENİZ, yayın hayatında 10. yılında olup, şu ana kadar 40 sayı ile sosyal bilimler alanına katkı yapmaya devam etmektedir. Dergimiz, International Scientific Index (ISI), Index Copernicus (IC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Web (UPD), Modern Language Association of America (MLA), Proquest ve ASOS Index tarafından taranmaktadır.

Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, Temel Eğitim, Yüksek Öğretim, İşletme, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kütüphanecilik, Maliye, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Tarih, Turizm Çalışmaları, Dil ve Edebiyat, Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında yapılan çalışmalar sunulabilecektir.

Sempozyumumuz, sosyal bilimler alanında çalışma yapan yurt içinden ve yurtdışından tüm kişi ve kurumlara açıktır. Sunum dili Türkçe (Tüm lehçeler dahildir), İngilizce, Gürcüce ve Rusça’dır.

NOT: SEMPOZYUMUMUZ DOÇENTLİK KRİTERLERİ İLE AKADEMİK TEŞVİK VE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ ŞARTLARINI SAĞLAMAKTADIR.
 

I. ULUSLARARASI DERGİ KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Düzenleme Komitesi Adına
Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK