Açık Erişim Açıklaması

Karadeniz Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi’ne kabul edilen ve yayımlanan bütün makaleler internette bütün okuyucuların istifadesine ücretsiz olarak sunulur. Ticari olmamak koşuluyla ve uygun referans vererek  herhangi bir ortamda dergi sayıları ve makaleleri bulundurulabilir ve kullanılabilir. 

Açık erişim, yazarlara ve okuyuculara aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

  • Herkese açık olarak erişim kolaylığı. 
  • Yazarların makale ve yayınlarının yeniden yayın hakkına sahip olması. 
  • Artan görünürlük ve okuyucu kitlesi
  • Yayına hızlı ulaşım
  • Yer/sayfa sıkıntısının olmaması