GÜRCİSTAN'DA 8-12 SINIFLARDA DİL ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİ

Tamuna KHETAGURI

Mzia ZANGALADZE

Gürcistan şartlarında dil eğitimi için bütünleşmiş tarzda öğretim yaklaşımları teşvik edilmektedir. Bu durum hem öğrenicilere hem de öğretmene soru sorma, eksiklikleri düzeltme ve genel olarak yapıcı diyalog kurma fırsatı tanımaktadır. Dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuma ve yazma, dinleme, fonoloji, telaffuz, konuşma/sözlü iletişim ve pragmatik öğretimi, diğer dilbilimsel yönleriyle birlikte, öğrencinin başarılı olması için farklı stratejiler gerektirir. Dil öğrenimi bağlamında, Gürcü dili bağlamında, odak noktası bağlam ve karmaşıklıktır. Bu durum eğitimcilerin dil öğrenmenin temel üçlüsü ile başa çıkmalarına izin vererek onu benzersiz kılar. Öğretmenler, öğretim yöntemlerini profesyonel uygulama için bir model olarak görürler. Gürcistan'daki çeşitli eğitim kurumlarından öğretmenler ve öğrenciler bu çalışma için veri sağlamıştır. Çalışma için veri elde etmek üzere basit rastgele örnekleme kullanılmıştır. Bu metot eşit katılım şansı sunduğu için ve katılımcıları seçmek üzere kullanılmıştır. Anket hem kapalı hem de açık uçlu sorular içeriyordu, böylece araştırmacı bir dili öğretme ve öğrenmenin stratejilerini ve stillerini daha iyi anlayabilecekti. Gürcistan'da 8-12. Sınıflarda dil öğretmek ve öğrenmek, dil öğrenmede başarıya ulaşmak için diğer öğrenme ortamlarında kullanılabilecek önemli bir modeldir. Bununla birlikte, öğrencilerin dil öğrenme becerilerini geliştirmek için doldurulması gereken boşluklar vardır.

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri, öğretim modeli, işbirliğine dayalı öğrenme, entegre yaklaşım