TÜRK DÜNYASINDA SAĞLIK TURİZMİ

Hürriyet ÇİMEN

Sağlık turizmi, gelir ve katılımcı sayısı bakımından önemli bir turizm çeşidi haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda gelişmesinin artarak devam etmesi beklenmektedir. Sağlık turizmi üç farklı amaç için gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi medikal turizm, ikincisi kaplıca ve spa-wellness, üçüncüsü yaşlı ve engelli bakımı turizmidir. Sağlık turizminde önde gelen ülkeler sırasıyla Hindistan, Singapur, Malezya, G.Afrika ve Türkiye şeklinde sıralanmaktadır. Türkiye dünya sağlık turizmi içinde beşinci sırada yer almaktadır. 2013 yılı itibariyle Türkiye’ye üç yüz bin üzerinde hasta girişi olmuştur. Almanya, Hollanda, Avusturya, Irak ve Belçika ağırlıklı olan hastalar daha çok göz, diş, ortopedi ve plastik cerrahi alanlarında hizmet almaktadır. Türkiye’de ki önemli destinasyonların başında Antalya ve İstanbul gelmektedir. Türk dünyasında ise sağlık turizmi henüz istenilen seviyede değildir. Sağlık turizminin gelişen trendine uygun olarak Türk dünyasında da gelişmesi için Türkiye öncülük edebilir. Türkiye’deki başarılı örnekler model alınabilir. Türk dünyasındaki potansiyel hekim sayısı, tesis kapasitesi ve coğrafi yakınlık göz önüne alındığında geliştirilmesi gereken turizm türleri belirlenerek ortak projeler geliştirilmelidir. Böylece diğer ülkelerden gelecek olan turistlerin yanı sıra Türk dünyası kendi içinde bir dolaşım ağı oluşturabilecektir. Bu sayede Türk dünyasının bütünleşmede sağlık turizminin de etkisi söz konusu olabilecektir. Bu araştırmanın amacı; Türk Dünyasında sağlık turizmi farkındalığını artırmaktır. Bu sayede Dünya turizm gelirinde önemli yeri olan sağlık turizminden Türk Devletlerinin kendi aralarında hasta göndererek bu pazardan pay lamalarının yanı sıra kültürel bütünleşmeye de katkı sağlamaları açısından önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, sağlık, turizm, sağlık turizmi, kaplıca turizmi, spa-wellness.