GİRESUN MÜZESİ’NDEKİ İKİ CAM AMPHORİSKOS’UN ORJİNALLİĞİ ÜZERİNE

Fevziye EKER

Çalışma, Giresun Müzesi’ndeki arkeolojik eserler grubunda yer alan 2 adet cam amphoriskos üzerine yapılan gözlemleri kapsamaktadır.  Satın alma yolu ile müzeye kazandırılan eserler depoda korunmaktadır. Amphoriskoslar iç kalıp tekniği kullanılarak üretilmiştir. Eserlerin ilk olarak fotoğraf çalışması yapılmış, envanter bilgileri alınmış ve katalog hazırlanmıştır. Bu eserler üzerinde yapılan inceleme sonrasında form ve bezeme özellikleri göz önünde tutularak bu tip cam kapların üretim yerleri veya kente geliş şekli konusunda bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca incelenen eserlerin orijinal olup olmadıkları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Giresun Müzesi, Cam, Amhoriskos, İç Kalıp Tekniği, Sahte Cam Kaplar