DESTANDAN MİLLİ KİMLİK İNŞASINA: ALTAYLI YAZAR ÇIBAŞ KAYİNÇİN’İN “KAYÇI” HİKÂYESİNDE YAPI VE İZLEK

Abdullah ELCAN

Yavuz Sinan ULU

Kayçı, Altaylı yazar Çıbaş Kayinçin’in Tuular Baştay Kıygı isimli kitabında yer alan hikâyelerden biridir. Hikâyede ismi verilmeyen bir destan anlatıcısının hayatından çeşitli kesitler, Altay Türklerinin değişim/dönüşüm sürecine paralel olarak sunulur. Çalışmanın giriş bölümünde Altay destancılık geleneğinin dünü ve bugünü, ayrıca hikâyenin yazarı Çıbaş Kayinçin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir. Birinci bölümde Kayçı hikâyesinin yapı unsurları üzerinde durulmuş, ikinci bölümde hikâye tematik açıdan ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise çalışma boyunca elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Altay Edebiyatı, Kahramanlık Destanları, Çıbaş Kayinçin, “Kayçı” Hikâyesi, Milli Kimlik.