HÜSN Ü AŞK’TA HALK ANLATILARI

Hatice İÇEL

Masal, efsane, fıkra, halk hikâyesi, vb. halk anlatısı kavramı içerisinde değerlendirilen türlerdendir. Halk bilimi genel bağlamında halk edebiyatının sahasına giren bu ürünler, alan dışı eserlerde de karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda halk anlatısı örnekleri veya onlarla ilgili hususiyetlerin klasik Türk edebiyatının bazı metinlerinde de işlendiği görülmektedir. Şeyh Galib’e ait olan Hüsn ü Aşk adlı mesnevi de bu eserlerden birisidir. Makalemizde Hüsn ü Aşk’ta işlenen halk anlatısı örnekleri halk hikâyeleri ve masallardan hareketle incelenmiştir. Eserde diğer anlatı türleriyle ilgili herhangi bir hususiyet tespit edilmediği için bunlar üzerinde durulmamıştır. İnceleme sonucunda Hüsn ü Aşk’ta işlenen halk hikâyeleri ve masallarla ilgili hususiyetler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halk anlatısı, halk hikâyesi, masal, Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk