MEYDANCIK BELDESİ GÜRCÜLERİNDE “ÖLÜM”

Erdoğan ALTINKAYNAK

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık beldesi ve civarı köyleri Gürcü etnik kimliğine ait Türk vatandaşlarının yerleşim bölgesidir. Müslümandırlar. Bu belde ve civarındaki halk üzerinde folklor nitelikli çalışmalar oldukça azdır. Bu araştırmamızda geçiş dönemlerinden “ölüm” konusunu, Anadolu’nun değişik yerleriyle mukayeseli olarak ele aldık. İslamiyetin de etkisiyle, Meydancık Gürcülerindeki inanç ve ritüellerin Anadolu’nun diğer bölgeleriyle hemen hemen birbirinin aynısı olduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Meydancık, Ölüm, Gürcü, Yas, Ağıt, Cenaze, Mezarlık.