GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK İLGİ VE HATAY MUTFAĞININ FARKINDALIK DÜZEYİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Hürriyet ÇİMEN

Arzu KILIÇ

Derya BAYKAL

Son yıllarda ilgi görmekte olan gastronomi turizmi destinasyon pazarlamada ve markalaşmada önemsenen araçlardan biridir. Genellikle turistler hangi destinasyona giderse gitsin yöresel lezzetleri tatmayı ihmal etmemektedir. Bu doğrultuda mutfağı zengin olan Hatay ilinin gastronomi açısından, üzerinde yeterince çalışılmamış gençlerin görüşlerinin alınması önemli bir veri olacaktır. Bu nedenle üniversite öğrencilerinden oluşan örneklem üzerinde anket uygulanarak tatil motivasyonları ve Hatay mutfağı deneyimleri sorulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, Hatay mutfağında yer alan ürünlerin tatma düzeyleri tespit edilmiştir. Bunun yanında tatil motivasyonu olarak gastronomi turizminin önemi belirlenmiştir. Yapılan fark ve ilişki testleri sonucunda bireysel özelliklere göre tatil motivasyonlarında fark bulunmuştur. Diğer yandan gastronomi turizmi ile spor, deniz, doğa ve tarihi yerlere yapılan turizm arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Anahtar sözcükler: Hatay mutfağı, gastronomi turizmi, tatil motivasyonu, üniversite öğrencileri