TÜRKÜLERİN ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE KULLANIMI VE İŞLEVLERİ

Bülent ARI

Mustafa Burak TOP

Halk bilimi ürünlerinin eğitimde kullanılması, çocukların sözcük dağarcığını genişletmeye ve öğrencilere kültür aktarımının gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan halk bilimi ürünlerinden türkülerin de önemli bir işlevi vardır. Yapılan çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015-2016 öğretim yılı ilköğretim ders kitapları listesinde 5-8. sınıflarda okutulacak olan Türkçe ders kitapları incelenmiştir. Bu kitaplardan Cem Yayınları Türkçe 5. sınıf ders kitabında yer alan “Sözlü Geleneğimiz” başlıklı metin içinde bulunan Çanakkale Türküsü ile Meram Yayınları Türkçe 7. sınıf ders kitabında bulunan “Kişisel Gelişim” temasında bir serbest okuma metni olarak yer alan “Koşma” örneği incelenmiştir. Bununla birlikte Çanakkale Türküsü’ nün bulunduğu metin ile ilgili etkinlikler ele alınmış ve “Koşma” adlı şiir ile örnek bir türkü olarak “Demirci Mehmet Efe” türküsü için 2015 Türkçe Öğretim Programı’ndaki kazanımlar doğrultusunda örnek etkinlikler hazırlanmıştır. Bunun yanında bu türkülerde yer alan değerler incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda Türkçe öğretim programında yer alan kazanımların gerçekleştirilmesinde ve değer aktarımında türkülerin kullanılabilecek materyaller olabileceği ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türküler, Eğitim, Türkçe Öğretimi, Kültürel Değerler, Türkçe Öğretim Programı