STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA

Rahman ÇAKIR

Planlama bireysel, örgütsel, yönetsel anlamda günümüzün olmazsa olmaz süreçlerinden biridir. Günümüz koşullarındaki hızlı değişime uyum sağlamak, karmaşıklık ve belirsizlik ortamında sorunlarla baş etmek için en etkili yöntem iyi ve etkin bir planlamanın yapılmasıdır. Türkiye’de stratejik planlama süreci resmi olarak 2003 yılında bu yana izlenmiş bir süreç olmasına rağmen stratejik planlama uygulamalarının ilk olarak temellerinin atıldığı ve uygulamalarının başladığı örgütler ise eğitim örgütleridir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aynı zamanda ikinci stratejik planı olan 2015-2019 Stratejik Planı’nın uygulamaya konma hazırlıkları devam etmektedir. Bu çalışmada stratejik planlamanın önemine ve sürecine yer verilerek eğitim örgütlerinde stratejik planlama üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Stratejik yönetim, stratejik planlama, strateji